Skip to main content

Heath Schlumberger SP-2710

Strømforsyning 0-30 V, 0-3 A

Strømforsyningsserien IP-2700 ble introdusert i 1975. Den bestod av fire forskjellige typer som hvert kunne bestilles som byggesett eller ferdig produsert enhet, og med analog eller digitalt instrument:

  • 60V 1,5A  IP-2700: byggesett, analog - SP-2700: ferdig, analog - IP-2701: byggesett, digital - SP-2701: ferdig, digital
  • 30V 3A  IP-2710: byggesett, analog - SP-2710: ferdig, analog - IP-2711: byggesett, digital - SP-2711: ferdig, digital
  • 15V 5A IP-2720: byggesett, analog - SP-2720: ferdig, analog - IP-2721: byggesett, digital - SP-2721: ferdig, digital
  • 7,5V 10A  IP-2730: byggesett, analog - SP-2730: ferdig, analog - IP-2731: byggesett, digital - SP-2731: ferdig, digital

Denne ferdige versjon SP-2710 med analog display ble produsert fra 1975 til 1981.