Skip to main content

Heathkit IG-5128

Audiogenerator, sinus og firkant

Audiogeneratoren IG-5218 ble produsert fra 1977 til 1990 som byggesett. IG-5218 var etterfølger av IG-18 (1969-1975) og IG-18A (1975-1977). Forskjellen bestod nesten bare av nytt design med nye farger.
Generatoren kan levere Sinus-signal fra 1 Hz til 100 KHz og Firkant-signal fra 5 Hz til 100 KHz med mindre en 50 ns stigningstid.

Oscillatoren bruker en liten 90V lampe i den positive tilbakekobling for stabilisering, spenningen fra oscillatoren på lampen er 8,3 VRMS. Hvis signalet øker, blir lampemotstanden større og tilbakekoblingen minsker signalforsterkningen.

Dette byggesett blir bygd ca. 30 år etter produksjon. Mange komponenter var sterk korrodert og måtte renses før å kunne loddes. Elektrolytt kondensatorene ble erstattet.

Heathkit hadde alltid veldig detaljerte montasjeveiledninger med ark som ofte var brettet flere ganger.

For å øke forvrengnings faktoren enda mer ble en "IG-18 Meter Mod Kit" fra DataPro installert. Ikke-lineære diodene fra likeretter til måleinstrumentet kan påvirke signalveien og føre til harmonisk forvrengning. Modifikasjonen inneholder en bufferforsterker som isolerer likeretter fra signalutgangen.

Strømtilkoblingen og den interne sikringen ble erstattet med en standard IEC 60320 stikkontakt (her et nettfilter) og en ekstern sikringsholder. Alle spenningsførende deler ble isolert med krympeslanger som beskyttelse mot berøring.